Logo ve Kurumsal Kimlik Nedir?

Günümüzde şirketler, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek adına görsel temsiliyetleri önemsiyor, logo ve kurumsal kimlik gibi marka değerlerini dijital dünyaya taşımak istiyorlar. Bir şirketin logo tasarımından, reklamlarına, ürünlerinden, basılı belgelerine, müşteri deneyiminden, halkla ilişkilere ve benzeri birçok dinamiğe kontrol sağlaması, marka vizyon ve misyonu doğrultusunda adım atması gerekir. Bir şirketin kendisini, hizmetlerini veya fikirlerini en başta temsil eden logo ve kurumsal kimliktir. İlk olarak, kurumsal kimliğin oluşturulmasında baz alınan, markanın kısa ve öz tanımı olarak kabul edilen logo nedir, inceleyelim.

Logo bir şirketin temsili olan küçük, akılda kalıcı bir görsel ifadedir. Logo olmadan marka tanımlanamaz. Bu sebeple logo olmadan kurumsal kimlikte oluşturulamaz. Etkili bir logo, başarılı bir markanın tetikleyicisidir. Logonun tasarımındaki tüm ayrıntılar, markanın konumuna, tonuna, sektörüne, hizmetlerine, vizyon ve misyonuna, stratejisine aksi düşmemelidir. Bir logo yalnızca ikon sembolden oluşabilirken, yalnızca yazı sembolden de oluşabilir. Bazı şirketler ise logo tasarımlarında hem ikon hem yazı kullanmayı tercih ederler. Logo tasarımı son halini aldıktan sonra marka değerleri doğrultusunda kurumsal kimlik çalışmalarına başlanır.

Kurumsal kimlik; logo tasarımı, dijital medya, reklam, ürün tasarımı, paketleme, tabela, araç grafiği gibi değerlerin bütünde ifade ettiği potansiyeli tanımlar ve tamamlar. Tutarlı bir kurumsal kimlik, markanın imajı için büyük oranda destekleyicidir. İtibar, tanınırlık ve pazarlama gibi durumları etkileyen kurumsal kimlik tasarımında, marka logosu baz alınır.

Marka imajı şirketin her bir müşterisine yaşattığı hizmet deneyimiyle şekillenir. Tüm bu logo ve kurumsal kimlik tasarımları, marka imajını etkiler. Bir şirketin marka imajında hedeflediği seviye, müşterilerinin marka ile duygusal bağ kurmasıdır. Hizmetlerinin kalitesinden, dijital içeriklerine, müşteri ilişkilerinden, sosyal farkındalıklarına kadar bir şirketin attığı her adım markasının değerini belirler. Hedef pazarın, markanın imajında doğru izlenimlere sahip olması açısından uygun strateji, konumlandırma, pazarlama ve iletişim gerekir. Her şeyin sonunda bir marka yalnızca çözüm ortağı ajans tarafından oluşturulan logo ve kurumsal kimlik ile marka imajını etkilemez. Aynı zamanda marka içinde çalışanlar arası iş disiplini, müşteri ilişkileri, davranış, etik değerler gibi durumlarda marka imajıyla doğrudan bağlantılıdır.

Sonuç olarak bir marka, logo ve kurumsal kimlik ile kendini tanımlar ve tanıtır. Logo ve kurumsal kimliğin müşteriler üzerindeki etkileri ise marka imajının potansiyelini gösterir.