Logo / Kurumsal Kimlik

Logo / Kurumsal Kimlik

Logo / Kurumsal Kimlik Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüdür. Bir şirket, vakıf veya kuruluşun şirket içinde veya dışındaki imajını temsil eden bir kavramdır. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade çoğunlukla değişmeyen ve sınırları belli olan bir ifade olarak bilinir. Kurumsal kimlik, bir kurumun şirket içinde ve dışında kurumun davranışlarını yani kendini temsil […]

View Detail
Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi Suncrafted Ajans sahip olduğu uzman ekip sayesinde markanızın analizini yapar. Şirketinizin uygulamaya konulacak medya planlarını belirler. Markanızı korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyerek sosyal medya kampanyanızın hedef kitlenize ulaşım sürecindeki yol haritasını çıkartır. Ardından hedef kitlenize ulaştıktan sonra hakkınızda bilinen değeri korumayı amaçlar. Çevrimiçi medyanın, bilgilerin hızlı yayılmasını sağladığı kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak çevrimiçi […]

View Detail
Dijital Reklam

Dijital Reklam

Dijital Reklam Reklam kavramının öneminin anlaşılmasından sonra her türlü hizmet veren firmalar rekabet ortamında kendilerine yer edinebilmek için kendisine uygun reklamlarla tanıtım yaparlar. Ancak firmalar nasıl reklam yapacaklarını ve yaptıkları reklamların nasıl bir etki bırakacaklarını bilmeleri ise oldukça zordur. Burada devreye Suncrafted Ajans girmektedir. Suncrafted Ajans verdiği dijital reklam danışmanlığı ile kurum ve kuruluşlar için […]

View Detail
Web Hizmetleri

Web Hizmetleri

Web Hizmetleri Suncrafted Ajans web hizmetleri alanında firmalara hizmet sunmaktadır. İlk önce siz müşterilerimizi dinleyerek planlarınızı ve fikirlerinizi öğrenmeye çalışırız. Ardından firmanın mevcut durum analizini yaparak hedeflerine nasıl ulaşacağı konusunda analizlerimizi paylaşırız. Uzman ekibimiz yaptığı analizler doğrultusunda firmanın ihtiyaçlarını geliştirmek için adım atar. Son olarak firmanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış web hizmetleri ile mevcut hedefe ulaşabilirsiniz. […]

View Detail
Medya Planlama

Medya Planlama

Medya Planlama Medya planlama reklam veren bir firmanın mesajını hedef kitlesine ulaştırmak için hangi medya kanallarını kullanabileceğine karar verme süreci olarak tanımlanır. Medya planı oluşturulmadan önce pazarlama ve reklam amaçlarının planlanması gerekir. Planlama işleminin ardından medya kanallarından hangilerinin kullanılması gerektiğine karar verilmesi gerekir. Örneğin, TV, sosyal medya, radyo gibi kanallar. Medya kanallarının değerlendirilmesi aşamasından sonra […]

View Detail